Sorumluluk ve Şeffaflık
Öz değerlerimiz; insana saygı, tevazu, güven, kalite, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetişimi gerçekleştirmek ve insanlığa maneviyat bilinciyle hizmet etmektir.

Aktif Katılımcılık
Ustalığımızı, zamanımızı ve faaliyetlerimizi planlayıp, örgütleyip, bunları yönlendirerek kontrol ederiz. Böylece kendimizi de yönetir, fikrî ve sınâi mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratırız. Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluştururuz.

Stratejik Yaklaşım
Hedef belirlemekten öte, bilinçli ve planlanmış yöntemlerle hareket eder, geleceğimize ışık tutan vizyonumuzla ve uzun dönemli bir perspektifle gerekli stratejileri belirleyerek hareket eder; topluma yön veren, geçmişi okuyarak geleceği yazabilecek kalitedeki mimari projelere imza atarız.