Çevre Politikamız

İçinde yaşadığımız sosyal çevrenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan ve yenilik üreten bir şirket olmak, temel politikamızdır. Mutlu insanların yaşadığı temiz çevreyi yasaların öngördüğü asgari şartların üstünde itina ile koruyan, doğadan aldıkları yanında ona borcunu ödemek için çaba sarf eden, kirliliğin önlenmesi ve azalması için tüm gayreti ile çalışan, sürekli kendini yenileyen bir firma olmak, çevre politikamızdır.

İSG Politikamız

Hasan Sever A.Ş. olarak tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsiyoruz. Çalışanlarının sağlık ve güvenlik düzeylerinin geliştirilmesini iş veriminin gereği olarak görüyoruz. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi uygulayarak, sistemi periyodik olarak gözden geçirip ve performansı izleyerek, sürekli gelişimi sağlamaya çalışıyoruz.

Bu amaçla;

İş Sağlığı ve İş Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel kanun, yönetmelik ve standartlara uyuyoruz.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki tüm riskler değerlendiriyor, koruyucu önlemler alıyoruz.

Yeni proje ve proseslerin İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından etkileri projelendirme aşamasında değerlendiriyoruz.

Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok ederek sıfır iş kazası ve meslek hastalığını hedefliyoruz.

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştiriyoruz.

Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımızı ve müteahhitlerimizi iş sağlığı ve güvenliği, konularında eğitiyor, zinde ve sağlıklı olmaları yönünde teşvik ediyoruz.