İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Günümüz rekabet ortamında, farkı yaratanın insan olduğu bilinciyle;
• Pozisyon için en nitelikli bireyi işe almak
• Eşit fırsatlar yaratan bir işveren olmak ve ırk, dil, din, cinsiyet, etnik grup, ulus, renk veya fiziksel engele bakmaksızın tüm nitelikli adayların başvurularını değerlendirmek,
• Karşılıklı güven ve saygının bulunduğu, tüm çalışanların kendini değerli hissettiği, misyonumuzu başarmak için en iyi çabalarını sarf edebildiği bir işyeri kültürü sağlamak,
• Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmak,
• Şirketimizi geleceğe taşıyan, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmek ve işe almak,
• Şirket, personelini başarılı olmaya teşvik etmek, yetenekli ve başarılı personelin girişimciliğini desteklemek.
• Şirket takım ruhunu geliştirmek,
• Tüm çalışanların işlerinde kendilerinden beklenenleri anlamaları ve yeteneklerinin ve performanslarının, eğitim ve kariyer planlamalarının gelişmesi için yardım edilmesini sağlamak, başlıca ilkelerimizdir.

Performans Değerleme

Performans yönetimi; hedeflerimizi ve önceliklerimizi belirleyebilmemize, hedeflerimize odaklanarak ileriye yönelik plan ve projelerimizde başarılı olabilmemize olanak sağlamaktadır. Hedef ve sonuç odaklı çalışılan şirketimizde, tüm çalışanlarımızın ortak bir hedefe koşmasını amaçlıyoruz. Performans değerlendirmesinde sadece iş hedeflerimizi değil, kişilerin Şirketimiz Değer ve Davranışlarına uygunluğunu da değerlendiriyoruz.

Eğitim Faaliyetleri

Çalışanlarımızın üstün performans düzeyine ulaşmalarını sağlamak için eğitim ve geliştirme faaliyetleri düzenliyoruz. Bu faaliyetleri düzenlerken kurum faaliyetlerinin gerçekleşmesinde insan kaynağının rolünü önemsiyoruz. Eğitimlerimizi temel, mesleki ve yönetsel yetkinlik olmak üzere üç kategoride planlıyoruz. Bu eğitimlerle, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz.